ดูสนบ้านเรา เล่มแรก


ในที่สุด จุลสารดูสนบ้านเราก็คลอดออกมาจนได้ ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ผู้ที่เราจะต้องกลับไปสู่พระเมตตาของพระองค์ ด้วยความร่วมมือกันของคนในหมู่บ้านเรา อยากให้หนังสือเล่มเล็กๆ ได้กลายเป็นของเรากันทุกคน และเป็นสื่อในการสร้างสรรค์สังคมและตักเตือนซึ่งกันและกันในกรอบแห่งอิสลาม

การมีส่วนร่วมในสังคมถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้ทุกคนมีความรู้สึกร่วมด้วยกัน มีความเป็นพี่น้องกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การทำหนังสือเล่มนี้ไม่ใช้แค่เป็นนำเสนอข่าวสาร แต่เป็นการสร้างฐานทางความคิดและกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ของคนในทุกส่วนของสังคม หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สร้างให้คนในแค่ยุคนี้เท่านั้น หากแต่สามารถให้เยาวชนสานต่อการสร้างสรรค์สังคมอย่างยั้งยืน

ดาวโหลดได้ที่นี่ D1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

  • เพื่อน

%d bloggers like this: