ประสบการณ์เด็กดูสนต่างแดน (ณ อินโดนีเซีย)


ในปัจจุบันนี้หลายๆประเทศได้เจอกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาก่อการร้าย ปัญหาการเมือง ปัญหาเชื้อชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาอุดมการณ์ทางศาสนา เป็นต้น ประชากรในโลกก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ซึ่งทวีความรุนแรงที่ไม่อาจยับยั้งมันได้ และเกิดคำถามตามมาว่าปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นนั้นมาจากน้ำมือของผู้ใด ??? ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้กระทำดอกหรือ…ในฐานะเราเป็นปัญญาชนมุสลิมและเป็นต้นกล้าที่กำลังงอกงามขึ้นในสังคม พวกเรามีสติปัญญาที่พระองค์อัลลอฮ์ได้สร้างให้อย่างสมบูรณ์ สามารถคิดและใช้วิจารณญาณตัดสินว่าสิ่งใดถูก สิ่งไหนคือสิ่งที่ผิดและเป็นปัญญาชนมุสลิมที่จำเป็นต้องช่วยกันพัฒนาสังคมมุสลิมให้ดีขึ้น….บทความนี้เป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนสืบทอดประสบการณ์จากการได้เห็นและได้สัมผัสกับสิ่งที่แตกต่างของความเป็นมุสลิมในประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ประมาน 240 ล้านคน 4เท่าเมื่อเทียบกับประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และเป็นประเทศที่มีภัยธรรมชาติมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจจะมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น ในด้านสังคม วัฒนธรรมที่เป็นมุสลิมผสมผสานกับชาติตะวันตก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากฮอลันดาหรือประเทศอาณานิคมนั้นเอง จึงทำให้วัฒนธรรมมุสลิมส่วนใหญ่เป็นเหมือนชาติตะวันตก แต่ก็ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นมุสลิม สังคมมุสลิมที่เคร่งศาสนาอิสลามซึ่งเรียกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยก็ได้ ตัวแปลที่สำคัญของสังคมที่ชี้ได้ว่าสังคมไปในทิศทางใดคือ วัยรุ่นหนุ่มสาวหรือต้นกล้าของสังคมนั้นเอง ทำให้สังคมวัยรุ่นหนุ่มสาวมุสลิมในอินโดนีเซียขณะนี้ไปในทิศทางที่แย่ เพราะนำวัฒนธรรมของชาติตะวันตกมาเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิต สำหรับชีวิตของคนอินโดนีเซียผลกระทบของการมีประชากรที่มากทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน จะเห็นได้ว่าตามท้องถนนหรือตามสถานที่ต่างๆมีเด็ก วัยรุ่น คนแก่หรือคนชราเดินขอทานซึ่งดูแล้วเป็นเรื่องปกติของคนอินโดนีเซีย นี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประเทศอินโดนีเซีย ผลกระทบจากประชากรที่มากทำให้บนท้องถนนทุกที่เต็มไปด้วยผู้คนหลายๆอาชีพ หากจะพุดถึงการศึกษาของนักเรียนในประเทศอินโดนีเซียซึ่งโอกาสทางการศึกษามีน้อยเพราะทางรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้ทุนการศึกษากับนักเรียนในประเทศแต่จะให้ทุนกับนักศึกษาต่างชาติมากกว่าทำให้ประเทศอินโดนีเซียมีนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และเด็กอินโดนีเซียที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิยาลัยจะเป็นกลุ่มที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวย จากการที่ได้สัมผัสกับนักศึกษาอินโดนีเซียเมื่อเปรียบเทียบการศึกษากับนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเห็นได้ในเรื่องความกล้าแสดงออกซึ่งนักศึกษาอินโดนีเซียมีความกล้าแสงออกมากกว่าด้วยซ้ำ นี้คือความแตกต่างในความเหมือนของการเป็นมนุษย์ แต่เมื่อเราดูปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นที่มาจากวัยรุ่นจะสังเกตเห็นว่าในสังคมอินโดนีเซียไม่ค่อยมีเรื่องยาเสพติดมาเกี่ยวข้องเมื่อเราดูกลับกันกับสังคมบ้านเรา ถามว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด จากการได้สอบถามผู้คนในอินโดนีเซียเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาระดับชาติเหมือนกับประเทศของเรา ลองตั้งคำถามสิครับว่า “ถ้าหากลูกหลานของเราหรือว่าญาติพี่น้องไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะเกิดปัญหาอย่างไรกับครอบครัวของเรา หมู่บ้านของเรา อำเภอของเรา ส่งผลไปถึงประเทศชาติของเรา” ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม ซึ่งจะส่งผลไปในหลายๆ เช่น เกิดปัญหาสังคม ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น
จากเรื่องราวของสังคมมุสลิมในอินโดนีเซียมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นหลากหลาย นี้เป็นส่วนหนึ่งจากประสบการณ์จากกระผมที่ได้สัมผัสกับสังคมของความเป็นมุสลิมในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีความแตกต่างกันมากเมื่อเรากลับมาเปรียบเทียบกับสังคมมุสลิมบ้านเรา จากการที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและผสมผสานกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น มุสลิม คริสต์ ฮินดู พุทธ ทำให้เกิดอารยะธรรมใหม่ๆและควบคู่กับวัฒนธรรมดั่งเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วโลก
สุดท้ายนี้จากการที่ผมได้มาศึกษายังประเทศอินโดนีเซียทำให้กระผมได้เปิดโลกทัศน์กว้างไกล ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่จะนำมาพัฒนาตนเองและทำประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมในภายภาคหน้า อินชาอัลลอฮ์……หากว่ากระผมมีเรื่องใหม่ๆจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียให้กับพี่น้องทุกคนได้รับฟัง อินชาอัลลอฮ์ กระผมจะพยายามหาประสบการณ์แล้วถ่ายทอดให้กับพี่น้องทุกคนได้รับทราบในภายภาคหน้า….ขอให้พี่น้องทุกคนประสบแด่สิ่งที่ดีงามที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์และได้รับฮีดายะห์จากพระองค์ ซึ่งชี้ทางนำที่ถูกต้องให้แก่พี่น้องทุกคนรวมถึงกระผมด้วยครับ

โดย นักศึกษาไทยในประเทศอินโดนีเซีย คณะ รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ( การทูต ) ……. นายอดุลย์ หลีเส็น

คัดลอกจาก หนังสือดูสนบ้านเรา ปี ๒ เล่ม ๑

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

  • เพื่อน

%d bloggers like this: