เล่าเรื่องราวการสมัครขอทุนเรียนภาษาอาหรับที่ม.กาตาร์


(๑)

เล่าเรื่องราวการสมัครขอทุนเรียนภาษาอาหรับที่มหาวิทยาลัยกาตาร์*

بسم الله الرحمن الرحيم

งานเขียนชิ้นนี้เขียนขึ้นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการเตรียมตัวและเตรียมเอกสารในการสมัครขอทุนเรียนภาษาอาหรับหลักสูตร Arabic language for non-native speakers (ภาษาอาหรับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้อาหรับเป็นภาษาแม่) ระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ที่ ม.กาตาร์ เพื่อให้ง่ายต่อพี่น้องที่กำลังมองหาคำแนะนำในดำเนินการเรื่องเอกสารในการศึกษาต่อประเทศกาตาร์ หวังว่างานเขียนชิ้นนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากท่านผู้ได้มีคำติชม ผู้เขียนน้อมรับการคำแนะนำด้วยความยินดียิ่ง

ลักษณะการสมัคร

 • ใช้ใบจบ ม.๖ จาก รร.เอกชนสอนสามัญ ขณะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี ๔

ในขณะที่ผู้เขียนกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอัลกุรอ่านเป็นอย่างยิ่ง และทำให้ผู้เขียนเกิดความตั้งใจอย่างมากที่จะออกเดินทางไปประเทศอาหรับเพื่อเรียนภาษาอาหรับ แม้ว่าที่มหาวิทยาลัยที่กำลังเรียนอยู่จะสอนวิชาภาษาอัลกรุอานเช่นกันแต่รู้สึกไม่สามารถเรียนภาษาอาหรับได้เนื่องด้วยบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนการสอนและเป็นสื่อกลางของการปฎิสังคมของผู้คนที่นั้น และการที่ไม่สามารถปรับตัวในการเรียนภาษาอาหรับอย่างลงตัวได้  ด้วยเหตุนี้ก่อนเรียนจบเทมอสุดท้ายผู้เขียนได้ยื่นใบสมัครเรียนภาษาอาหรับต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศอาหรับรวมถึงมหาวิทยาลัยกาตาร์

ทุกอย่างไม่ได้ง่ายเหมือนกับการปลอกกล้วยเข้าปาก หลังจากส่งเอกสารไปให้หลายมหาวิทยาลัยในซาอุดีอาระเบีย คูเวต และกาตาร์ที่คิดว่ามีการเรียนการสอนภาษาอาหรับ ในเวลานั้นไม่ได้หวังอะไรมากกว่าการส่งเอกสารเหล่านี้ออกไปเท่านั้น เพราะคิดไปว่ามหาวิทยาลัยในประเทศอาหรับคงไม่รับคนที่ไม่ได้จบปอเนาะฮ์หรือเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอย่างเป็นระบบมาโดยตรง หรือคงเป็นการยากที่มหาวิทยาลัยเหล่านั้นจะรับเข้าศึกษา แต่ลึกๆ แล้วเชื่อว่านั้นคงไม่ใช่เงื่อนไขที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือ และไม่ใช่เงื่อนใขที่พระองค์จะทรงชี้แนวทาง ในขณะนั้นก็เชื่อว่าความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของเราต่างหากที่จะทำให้พระองค์ทรงเปิดหนทาง ด้วยกับความคิดแบบนี้ทำให้ผู้เขียนเริ่มมีความมั่นใจในสิ่งที่ตั้งใจและเชื่อมั่น เมื่อกลับมาอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน ผู้เขียนก็พบเจอเช่นนั้นจริงๆ ด้วยคำยืนยันจากคัมภีร์อัลกุรอ่านทำให้ผู้เขียนเชื่อมั่นและปล่อยวางในพระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มหัวใจและอย่างไม่มีข้อจำกัด โดยเริ่มรู้สึกว่า “จุดเริ่มต้น” การเดินทางหาความรู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ถึงแม้ว่าขณะนั้นผู้เขียนกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่สอนวิชาอิสลามศึกษา เช่น วิชาอากีดะฮ์ วิชาฟิกฮ์ วิชากุรอ่านและฮะดิษเป็นต้น แต่ผู้เขียนก็ไม่ได้ใช้ใบเกรดจากมหาลัยนั้นเป็นเอกสารสำคัญในการสมัคร ผู้เขียนใช้ใบจบจากมัธยมปลายของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง โดยแนบใบเกรดและใบรับรองจากมหาวิทยาลัยว่ากำลังเรียนอยู่เทมอสุดท้ายของปีการศึกษา การใช้วุฒิม.หกกับใบรับรองมหาลัยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสมัครเรียนภาษาที่ประเทศกาตาร์เลยและผู้เขียนคิดว่าโอกาสในการศึกษาภาษาอาหรับที่ ม. กาตาร์นั้นได้เปิดกว้างให้กับทุกคนตามเจตนารมณ์ของอิสลามแล้ว

ขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร ผู้เขียนรวมรวมเอกสารสำคัญทุกอย่างที่คิดว่ามีประโยชน์ในการสมัคร ได้แก่ ใบจบและใบเกรดม.๖ ใบผลการเรียนของมหาลัยแบบไม่สมบูรณ์ (Partial transcript) เกียรติบัตรต่างๆ ที่มีอยู่ ใบรับรองจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย ประวัติย่อ (C.V) และที่สำคัญคือเรียงความแสดงเจตจำนงค์ว่าทำไมเราถึงอยากเรียนภาษาอาหรับที่นั่น? เราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างไร? เรามีดีอะไรบ้าง? เราจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างหลังจากที่เราจบไปแล้ว? เราต้องสามารถโน้มน้าวคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ได้ว่าเราเหมาะสมที่จะได้รับทุนนี้ เพราะว่าในแต่ละปี (สำหรับม.กาตาร์) มีนักศึกษาจากประเทศไทยสมัครกันมามากพอสมควร ดังนั้น ทักษะการเขียนโน้มน้าวของเราจึงมีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวในการเพิ่มน้ำหนักการตัดสินใจให้กับคณะกรรมการฯ หลังจากที่เตรียมเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนก็ส่งเอกสารต่างๆ ไปตามสถาบันต่างๆ  ตามที่อยู่ในใบสมัคร

ใช้ใบจบม.๖ จาก รร.เอกชนเป็นใบสำคัญในการสมัคร ใบจบและใบเกรดม.๖ ของผู้เขียนได้รับการรับรองและประทับตราจากกระทรวงศึกษาฯ ซึ่งในกรณีนี้มี

 1. คณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่กรุงเทพฯ เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับผู้ที่จบจากจังหวัดอื่น คิดว่าน่าจะขอการรับรองในชั้นเบื้องต้นนี้ได้จากองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องนี้ในจังหวัดนั้นๆ ได้) และ
 2. กรมการกงสุล ซึ่งตั้งอยู่ที่แจ้งวัฒนะ
 3. สถานทูตกาตาร์ประจำประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ตึกออลซีซั่น ลุมพีนี

อยากจะขอย้ำตรงนี้ว่า ความจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ใบจบหรือใบเกรด “ฉบับจริง” ในการของการรับรองจากสำนักงานเหล่านี้ก็ได้ ดังนั้น ขอแนะนำว่าเราสามารถถ่ายเอกสารใบจบและใบเกรดแล้วนำใบทั้งสองนี้ไปขอรับรองจากองค์กรต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแทนได้ (เพื่อความปลอดภัยจากการสูญหายเอกสารฉบับจริง)

ในปัจจุบันทราบมาว่า ม.กาตาร์ได้พัฒนาระบบการรับสมัครใหม่โดยให้นศ.ใหม่ลงทะเบียบผ่านทางเว็ปของมหาลัย (ดูได้จาก http://www.qu.edu.qa/students/admission/scholarships/new_students.php) ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่ง และยังเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย ดังนั้นหากใครสนใจในการเรียนที่ม.กาตาร์สามารถเข้าไปหาข้อมูลรายละเอียดได้ตามลิงค์ http://www.qu.edu.qa/students/admission/index.php (เว็ป ภ.อังกฤษและอาหรับ)

สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะแนะนำ ณ ที่นื้หลังจากการส่งเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคือให้ตั้งมั่นและปล่อยวางไว้ที่พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวและให้หมั่นขอดุอาฮ์ด้วยความหวัง ด้วยความจริงใจให้เยอะๆ ให้พ่อแม่ช่วยขอดุอาฮ์ให้ลูกๆ ด้วยเพราะดุอาฮ์ของบุพการีคือดุอาฮ์ที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงปฎิเสธ ขอให้มีความเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้หรือไม่ได้รับเลือกมันคือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้ว หากเราไม่ได้รับเลือกพระองค์ได้เตรียมสิ่งที่ดีกว่าหรือเหมาะสมกว่าที่เราไม่รู้ก็เป็นได้ การได้รับเลือกเรียนที่ม.กาตาร์ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิตเรา ดังนั้นไม่ว่าเราจะถูกเลือกหรือไม่ อย่าผิดหวังแต่จงพอใจกับผลที่ออกมา หวังว่าเราทุกคนคงจะกล่าวคำว่าอัลฮัมดูลิลลาฮ์ได้เต็มปากไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร J ขอให้ทุกคนโชคดี

แท้จริงอัลลอฮ์ทรงชี้แนวทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์ประสงค์ และพระองค์คือผู้ที่รู้ดียิ่งในหนทางที่ถูกต้อง... ( ๒/ ๒๗๑, ๑๓/๒๗, ๒๘/๕๖)

พระองค์เท่านั้นคือผู้ให้ทางนำกับเรา بالتوفيق

แบ่งปันข้อมูลโดยอดีตนักเรียนประเทศกาตาร์

สามารถอ่านคำแนะนำการสมัครเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/i6dzFJ

——

ร่วมบรูณาการสังคมใหม่ด้วยการเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันให้กับทุกคน


* งานเขียนชิ้นนี้จัดทำเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาใดๆ หรือองค์กรรัฐใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านผู้ใดมีคำถาม คำแนะนำและคำติชมสามารถติดต่อได้ที่ dusonourhome@yahoo.com หรือที่  www.facebook.com/dusonourhome

Advertisements
Comments
29 Responses to “เล่าเรื่องราวการสมัครขอทุนเรียนภาษาอาหรับที่ม.กาตาร์”
 1. Al-Romany พูดว่า:

  แล้ววันประกาศผลคือช่วงไหนครับ?
  ประกาศผ่านอะไร?
  แล้วเริ่มไปเรียนเมื่อไหร่?เรียนถึงเดือน,ปีอะไร
  หากจะเพิ่มเติมให้ละเอียดจะขอบคุณอย่างสูง…ง

  ข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้วางแผนกันน่ะครับ ขอบคุณครับ

  Like

  • Duson พูดว่า:

   ขอบคุณสำหรับคอมเมนครับ

   เรื่องการประกาศผล ไม่ทราบโดยแน่นอนครับ แต่คงจะประมาณเดือน June – July ครับ

   ปรกติจะเริ่มเรียนเดือน September – May ครับ

   การประกาศผลจะประกาศทางอีเมล์ครับ ดังนั้นโปรดเช็คอีเมล์อยู่ตลอดครับ

   การติดต่อกับ ม.กาตาร์สามารถทำได้โดยการติดต่อโดยตรงผ่านทางอีเมล์ครับ ไม่จำเป็นต้องผ่านคนกลางครับ

   Like

 2. ney พูดว่า:

  สลามค่ะ
  แสดงว่าปีการศึกษานี้ก้ไม่ทันแร้วสหราค่ะ รึต้องรอมีนา คม ปี 2013 อีกทีถึงจะมีโอกาศ เสียดายจังเลย

  Like

 3. FIFA พูดว่า:

  อยากสอบถามว่า เอกสารทุกอย่างต้องส่งทางไปรษณีไปตามที่อยู่ที่การ์ต้าใช่ใหมคะ (แล้วถ้าตอนส่งเอกสารมันอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงเทอม 2 ของปีการศึกษาพอดี ซึ่งยังไม่ได้ใบจบปริญญา แต่จะได้ใบจบปริญญาในช่วงมิถุนายน แล้วจะต้องทำยังไงคะ ต้องใช้วุฒิ ม 6 หรือปริญญาตรี ซึ่งในขณะนี้เรียนอยู่ ปี 4 แล้วค่ะ ซึ่งจะจบในเดือนมีนานี้แน่นอน แต่เกรดยังไม่ออกในเดือนมีนา ช่วยแนะนำด้วยนะคะ )

  Like

 4. Fatimah พูดว่า:

  แล้วต้องใช้ TOEIC IELTS TOEFL อะไรพวกนี้ใหมคะ …. ถ้าสมัครในเวลาที่กำหนด แต่ส่งเอกสารไปถึงช้ากว่าเวลาที่กำหนดรับสมัครจะเป็นอะไรใหมคะ สมมุติส่งเอกสารวันสุดท้ายของการสมัครพอดี แต่ไปถึงก็คงจะอีก 1 อาทิตย์ เป็นต้น

  Like

  • Duson พูดว่า:

   ไอเอวหรือโทเฟวไม่สำคัญครับ เพราะเราจะไปเรียนภ.อาหรับ แต่ถ้ามีเอกสารอะไรที่คิดว่าจะเพิ่มน้ำหนักให้เราได้ ก็ลองส่งไปก็ได้ครับ

   เรื่องการส่ง เขาน่าจะดูที่วันส่งนะครับ

   Like

  • คิดว่า ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไม่มีผลครับ
   ถ้าเอกสารถึงช้ากว่ากำหนด ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาครับ ผมเคยสอบถามเองครับ ตอนนั้นเลยตัดสินใจส่งด้วย DHL ครับ ค่าส่งแพงมากครับ ประมาณพันกว่าบาท แต่คุ้มครับ ใช้เวลาประมาณ 5 วันถ้าจำไม่ผิดนะครับ แต่ถ้าส่งธรรมดาใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
   ทั้งนี้ทั้งนั้น ควรเผื่อเวลาสำหรับเอกสารที่ไม่ถูกต้องด้วยครับ จะได้ส่งเพิ่มได้ทันเวลา กันพลาดครับ แนะนำให้ใช้บริการของ DHL หรือ FedEx หรืออะไรก็ได้ครับที่เร็วๆ จะได้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดครับ

   Like

 5. ทุนการศึกษาภาษาอาหรับที่นี่เปิดกว้างสำหรับทุกศาสนาครับ เพียงแค่มีใจรักภาษาอาหรับครับ
  หลักฐานที่เขาต้องการเอาให้เป๊ะที่สุดเท่าที่ทำได้ ถ้าไม่ได้ก็ให้เทียบเคียงมากที่สุดที่จะทำได้
  วุฒิการศึกษาไม่ใช่ประเด็นหลัก เพราะคนที่ใช้แค่วุฒิ ม.6 มีเยอะมากที่ได้รับคัดเลือก แต่ส่วนตัวผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าได้รับคัดเลือกได้อย่างไร เพราะหลักฐานอื่นๆก็เหมือนๆกับคนอื่นๆ หรืออาจจะเป็นการเขียน essay หรือ เรียงความก็เป็นได้ ซึ่งอยากแนะนำว่าให้ใส่ความจริงใจให้มากที่สุดถึงเหตุผลที่อยากเรียน และแสดงให้เขาเห็นให้ได้ว่าเราจะนำเอาความรู้ไปแบ่งปันอย่างไรต่อไป
  แนะนำว่าถ้าได้ทุนนี้แล้ว ให้ตั้งใจเรียนให้มากและคว้าทุกโอกาสที่มีขณะอยู่ที่โน้น อินชาอัลเลาะห์

  Like

  • Duson พูดว่า:

   ขอบคุณครับครูพี่บังแอล

   ครูพี่บังแอลเคยเป็นนศ ที่ได้รับเลือกให้ไปเรียนหลักสูตรนี้มาแล้วครับ จึงให้คำแนะนำได้ดี

   Like

 6. Fahad พูดว่า:

  ถ้าพื้นฐานภาษาอาหรับของผมอ่อนมากล่ะคับ จะเป็นปัญหารึไม่ครับ ผมอ่านกุรอ่านได้แบบงูๆปลาๆมากครับ ผมอยากจะพัฒนาในจุดนี้ ส่วนภาษาอาหรับด้านการสื่อสารนี่ผมไม่ได้เลยครับ

  Like

 7. Maryum พูดว่า:

  อัสลามมูอาลัยกุมค่ะ
  คือทุนเรียนภาษาอาหรับระยะสั้น(1ปี)ที่ กาตาร์ เปิดรับสมัครปีนี้ 2015
  อยากถามพี่ๆว่า เวลาเราเขียนเอกสารแนะนำตัว หรือเขียนเรียงความเหตุผลที่เลือกเรียนอ่าค่ะ
  เราต้องเขียนภาษา อาหรับ หรือ อังกฤษ ค่ะ
  คือไม่ทราบจิงๆค่ะ
  รบกวนพี่ๆตอบหรือให้คำแนะนำหน่อยน่ะค่ะ 🙂
  คืออยากปายยยยย ค่ะ
  ญาซากัลลอฮ์ ค่ะ

  Like

  • Duson พูดว่า:

   วาอาลัยกุมมุสลามฯ เท่าที่ทราบ สามารถเขียนได้ทั้งสองภาษาเลยครับ ไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่คนที่เขียนอาหรับยังไม่ได้ก็เขียนภาษาอังกฤษไป ส่วนสำคัญอยู่ที่เนื้อหา ขอให้อัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือครับ

   Like

 8. mhee พูดว่า:

  ประกาศผลเมื่อไหร่ และเริ่มเรียนเดือนไหนคะ

  Like

 9. chareefah พูดว่า:

  จำกัดอายุหรือเปล่าคะคนที่จบปริญญาตรีมานานแล้วสามารถสมัครได้หรือเปล่า

  Like

 10. วิยะดา อาเก็ม พูดว่า:

  ทุนมัธยมต้น ที่การ์ตาเปิดเมื่อไหร่ และต้องกรอกใบสมัครป่าวค่ะ

  Like

 11. muslimah พูดว่า:

  aslamualaikum
  อยากทราบว่าในกรณที่เรียนอยุ่ต่างประเทศ และจบระดับ ป.ตรี แล้ว ต้องประทับตรา ต่างๆๆ จากที่ไทยด้วยรึปาวค่ะ
  ยาสากุมุลลอ ค้อยรอน

  Like

  • ทางเราไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันได้แต่น่าจะต้องขอรับรองจากกระทรวงศึกษาของประเทศนั้นๆ มากกว่า

   Like

   • muslimah พูดว่า:

    ในกรณีที่เอกสารถูกรับรองจากกระทรวงการศึกษาของต่างประเทศแล้ว และรับรองจากกงศุลไทยในต่างประเทศ อยากทราบว่า ถ้าขอใบรับรองจากสถานทูตการ์ตาในต่างประเทศ ได้รึป่าวค่ะ เพราะไม่สะดวกกลับไทยค่ะ
    ชุกรอนค่ะ

    Like

 12. Zubaidah พูดว่า:

  อัสลามุอาลัยกุม
  อยากสอบถามเรื่องการรับรองจากสถานกงศุลค่ะ
  ต้องไปยื่นเอกสารด้วยตนเองรึเปล่าค่ะ
  พอดีบ้านอยู่ต่างจังหวัดค่ะ

  ญาซากัลลอฮุคอยรอน

  Like

Trackbacks
Check out what others are saying...


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 • เพื่อน

%d bloggers like this: