แบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมการประชุมองค์กรผู้นำเยาวชนอาเซียน


The Meeting of the ASEAN Youth Leadership Organization*

การประชุมองค์กรผู้นำเยาวชนอาเซียน

        ผมนายอดุลย์ หลีเส็น กำลังศึกษาอยู่ ณ ประเทศ อินโดนีเซีย สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (การทูต )ในวันนี้กระผมต้องการที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการที่ได้เป็นตัวแทน 1ใน 4 คน ตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมก่อตั้งยุวชนอาเซียน เนื่องด้วยวันที่ 2-7 เมษายนที่ผ่านมา ทางประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมองค์กรผู้นำเยาวชนอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดจังหวัดปัตตานี โดยมี 6 ประเทศ คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา บรูไน และไทย

วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อก่อตั้งยุวชนอาเซียนและมีการลงนามปฎิญญาขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงระหว่าง 6  ประเทศอาเซียน สำหรับอีก 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ ลาว จะเข้าร่วมลงนามในปีต่อไป เพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งแรก และหลังจากปีนี้แต่ละประเทศจะประกาศตัวเองเป็นเจ้าภาพในการประชุม

การลงนามระหว่างประเทศในครั้งนี้ ได้พูดคุยใน  4 ประเด็นหลัก คือ การศึกษา ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และวัฒธรรมที่ยุวชนอาเซียนแต่ละประเทศจะสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเป็นตัวช่วยผลักดันให้กับทางรัฐบาลอาเซียนต่อไป โดยเฉพาะที่สำคัญยุวชนอาเซียนแต่ละประเทศจะต้องสร้างเครือข่ายภายในประเทศเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งในประเทศไทยในตอนนี้ได้ก่อตั้งสมาคมยุวชาอาเซียนแห่งประเทศไทยขึ้นหลังจากการประชุม โดยการประชุมยุวชนอาเซียนที่ผ่านมา ได้ข้อมติมาเป็นการลงนามปฎิญญาปัตตานี โดยมี 5 ประเทศเป็นผู้ลงนาม คือ ไทย พม่า เวียดนาม กัมพูชาและ ฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศบรูไนนักศึกษาไม่ได้มาในนามของรัฐบาล อย่างไรก็แล้วแต่ การก่อตั้งและการลงนามยุวชนอาเซียนได้เกิดขึ้น ณ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาจนได้ชื่อว่า “ปฎิญญาปัตตานี” โดยทางประเทศไทยได้ให้โอกาสผมเป็นคนลงนามในการก่อตั้งปฎิญญาปัตตานีในครั้งนี้

สำหรับหลังจากนี้หรือในปีต่อไปจะมีการประชุมของยุวชนอาเซียนระหว่างประเทศ โดยฟิลิปปินส์หรือเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป การเตรียมความพร้อมและเป็นตัวแทนประเทศนั้น ทุกคนสามารถเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้ หากทุกคนได้รับโอกาสเหมือนกับตัวของผม สำหรับคุณสมบัติของการเข้าร่วมประชุมและเป็นตัวแทนประเทศอันดับแรกสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและมีความอดทนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เนื่องจากในการประชุมทุกครั้งจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และอันดับต่อไปก็มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการฉกเถียงหรือการหารือในที่ประชุม สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติบางส่วนที่กล่าวมา

อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถได้โอกาสในการประชุมยุวชนอาเซียนในภูมิภาคนี้ได้ โดยไม่ได้จำกัดแค่รัฐบาลแต่ละประเทศหรือยุวชนอาเซียนแต่ละประเทศ ที่สำคัญในการเปิดประชาคมอาเซียน ใน ปี 2558 หรืออีก 3 ข้างหน้านั้น ประชาชนทุกคนไม่ว่าใครก็ตามมีความสำคัญในการเปิดภูมิภาคนี้ เนื่องจากการขับเคลื่อนของการเปิดประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาภายในภูมิภาคเพื่อเทียบเคียงกับสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจหรือการการศึกษา เป็นต้น ดังนั้นแล้วเราทุกคนที่เป็นประชาชนในประเทศไทย จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป สำหรับการประชุมในครั้งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน พลเอก สุรายุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้การสนับสนุนการก่อตั้งสมาคมยุวชนอาเซียนแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ลูกหลานของชาวสตูลคนนี้ซึ่งทางประเทศไทยได้ให้โอกาสเข้าร่วมการประชุมในระดับภูมิภาค จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆ น้องๆ ทุกคนครับ


* งานเขียนชิ้นนี้จัดทำเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาใดๆ หรือองค์กรรัฐใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านผู้ใดมีคำถาม คำแนะนำหรือคำติชมสามารถติดต่อได้ที่ dusonourhome@yahoo.com /  www.facebook.com/dusonourhome และ http://www.facebook.com/adul.leesen

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

  • เพื่อน

%d bloggers like this: