คำแปลเงื่อนไขการให้ทุนที่มะฮัดดีน กาตาร์


คำแปลเงื่อนใขในการให้ทุน ที่มาฮัดดีนีย์[1]

1. เงื่อนไขต่างๆ

 1. เริ่มต้นการรับสมัครทุนตั่งแต่เดือน กันยายน จนถึงเดือน ธันวาคมของทุกปี
 2. เป็นมุสลิม สามารถใช้ภาษาอาหรับได้ โดยเฉพาะการอ่านและเขียน และมีความเป็นอัฉริยะภาพ
 3. ต้องเรียนภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วพอสมควรเพราะจะต้องเข้าไปเรียนที่มาฮัดดีนีย์ด้วย
 4. ทุนฯให้ในสองระดับชั้นคือ เอี้ยดาดียะฮ์และซานาวี
 5. เป็นผู้ชายเท่านั้น
 6. อายุต้องไม่เกิน 18 ปีสำหรับการสมัครเอี้ยดาดียะฮ์ และ 22 ปีสำหรับซานาวีย์
 7. เป็นผู้มีความประพฤติดีและสุภาพเรียบร้อย
 8. ต้องผ่านการรับรองจากแพทย์ว่าปลอดจากโรคติดต่อและโรคเชื้อวัณโรค โดยเฉพาะโรคมาเลเรีย เอดส์และโรคเรื้อน
 9. ต้องมีใบรับรองจากสำนักจุฬาฯ หรือองค์กรอิสลามต่างๆ ในประเทศไทย
 10. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบรูณ์ด้วยภาษาอาหรับ และต้องรับรองจากสำนักจุฬาฯ ที่ในใบสมัคร
 11. ต้องมีใบเกรด (หกเทมอ) และใบรับรองการจบในระดับสูงสุด อิบตีดาอีย์หรือมูตาวัตซิตสำหรับการสมัครเอี้ยดาดียะฮ์ และต้องได้รับตราประทับ/ รับรอง จากกระทรวงการต่างประเทศ (ตั้งอยู่ที่เขตแจ้งวัฒนะ ดูข้อมูลได้ที่เว็ปกระทรวงฯ[2]) และสถานทูตกาตาร์ประจำประเทศไทย (ตั้งอยู่ที่ตึก ออลซีซั่น กรุงเทพฯ)[3]
 12. สูติบัตร (หรือสำเนาสติบัตรที่มีตรารับรองจากสถานศึกษาหรือที่ๆ ได้รับความน่าเชื่อถือ)
 13. สำเนาหนังสือเดินทาง (รับรองจากสถานศึกษา)ซึ่งจะหมดอายุหลังจาก 5 ปี
 14. ข้อมูลในหนังสือเดินทางต้องเหมือนกับเอกสารอื่นๆ และไม่รับหนังสือเดินทางชั่วคราว
 15. หากข้อมูลไม่ตรงกันในเอกสารต่างๆ ถือว่าเป็นโมฆะ
 16. 2.  เกณฑ์อายุ
 17. ระดับเอี้ยดาดียะฮ์

สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับอิบตีดาอีย์ (หรือ 6 เทอมการศึกษา)

เกณฑ์กำหนดด้านอายุ

ระดับการศึกษา

สูงสุด

ต่ำสุด

15

11

เอี้ยะดาดีฮ์หนึ่ง

16

12

เอี้ยะดาดีฮ์สอง

17

13

เอี้ยะดาดีฮ์สาม

 1. ระดับซานาวีย์

สำหรับผู้จบการศึกษาในระดับเอี้ยะดาดีย์

เกณฑ์กำหนดด้านอายุ

ระดับการศึกษา

อายุสูงสุด

อายุต่ำสุด

18

14

ซานาวีย์หนึ่ง

19

15

ซานาวีย์สอง

20

16

ซานาวีย์สาม

 1. การสอบแบ่งระดับชั้น

นักเรียนที่ได้รับทุนจะต้องสอบในการแบ่งระดับชั้น และจะถูกแบ่งตามคะแนนนั้นๆ ซึ่งหากพบว่านักเรียนยังอ่อนในเรื่องของภาษาอาหรับหรืออังกฤษจะต้องเข้าเรียนปรับภาษาหนึ่งปีการศึกษา และหลังจากนั้นก็เข้าเรียนในชั้นที่เหมาะสม

 1. ระเบียบสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน
 2. โรงเรียนจะเปิดเทมอในเดือนกันยายนของทุกๆ ปี สำหรับนักเรียนทุน ห้ามมารายงานตัวช้าและใครที่มาสายหรือขาดเรียนเกินเวลาที่กำหนดจะถูกเชิญออกจากการเรียนและยกเลิกทุนการศึกษา
 3. ขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาติตามข้อดังต่อไปนี้
  1. ขาดเรียนหนึ่งหรือสองคาบเรียน จะได้รับการตักเตือนโดยวาจาหรือหนังสือ
  2. ขาดเรียนสามคาบ นับว่าขาดเรียนทั้งวันและจะถูกตัดเงินเดือน
  3. ขาดหนึ่งหรือสองวัน จะถูกเตือนและถูกตัดเงินในวันที่ขาด
  4. ขาดสองถึงสามวัน จะถูกเตือนครั้งสุดท้ายพร้อมกับตัดเงินของวันที่ขาด
  5. หากยังขาดไปจนถึงหนึ่งอาทิตย์จากการเตือนครั้งสุดท้าย จะถูกเชิญให้ออกจากการเป็นนักเรียน
  6. การออกจากหอพักและค้างคืนหลังเวลาทำการโดยมิได้รับอนุญาติ
   1. หากออกนอกหอพักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงในช่วงเวลาห้าม จะถูกเตือน
   2. หากขาดไปหนึ่งคืน จะถูกเตือนและตัดเงินเดือน
   3. หากขาดสองถึงสามวัน จะถูกเตือนครั้งสุดท้ายพร้อมกับตัดเงินเดือน
   4. หากขาดเกินสามวัน จะถูกเชิญให้ออกและส่งกลับบ้านทันที

(ข้อ د, ه, ر, ز, ح  ไม่ได้แปล ณ ที่นี่)

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนทุนฯ

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ปีละครั้งในช่วงปิดเทมอ
 2. ให้เงินเดือนระยะเวลา 9 เดือนต่อปี ( 250 รียัล และ 50 รียัลสำหรับค่าซักผ้าและตัดผม)
 3. มีที่พักและอาหาร 3 มื้อ
 4. มีรถรับ-ส่ง จากที่พักไปโรงเรียน
 5. มีหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาฟรี
 6. จัดให้มีการติววิชาพื้นฐานฟรี
 7. มีกิจกรรมต่างๆ มากมายเช่น ด้านศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม

แปลจาก http://islam.gov.qa/

แปลเมื่อปี 2011

เอกสารอัปโหลดปี 2012


[1] งานแปลนี้ทำโดยการส่วนตัว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาใดๆ หรือมาฮัดดีนนีย์ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารในการสมัคร จัดแปลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจและประโยชน์ของส่วนรวม งานแปลนี้ไม่ได้แปลตามตัวอักษรโดยตรงหากแต่เพื่อความเข้าใจโดยรวม หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ผู้แปลพร้อมรับคำตักเตือนด้วยความยินดี dusonourhome@yahoo.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 • เพื่อน

%d bloggers like this: