บิดอะฮฺ (อุตริกรรมในอิสลาม) ที่สังคมมุสลิมคุ้นเคย


รูปภาพ

บิดอะฮฺ (อุตริกรรมในอิสลาม) ที่สังคมมุสลิมคุ้นเคย

โดย  ฟาตีมะห์

บิสมิลลาฮิรเราะมานนิรเราะฮีม

คำว่าบิดอะฮฺในความหมายทางภาษาศาสตร์หมายถึง ‘สิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่’ ส่วนนิยามของคำว่าบิดอะฮฺในทางชะรีอะฮฺหมายถึง “แนวทางใหม่ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น (ทั้งทางความเชื่อและการปฏิบัติ) ในศาสนา, ในการตักลีดเรื่องชะรีอะฮฺ (ข้อบังคับ) เพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งมาจากหลักฐานที่เชื่อถือได้ ไม่รู้ที่มาหรือวิธีการปฏิบัติของมัน”[1] นอกจากนี้แล้วท่านนบีมูฮำหมัด (ซล.) ได้กล่าวไว้อีกว่า …และทุกๆบิดอะฮฺนั้นหลงผิด และทุกๆความหลงผิดนั้นอยู่ในนรก[2] และท่านรสูล(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)ยังห้ามไม่ให้เราไปเป็นมิตร, สนับสนุนหรือคุยกับคนที่ทำบิดอะฮฺ ดังที่หะดีษกล่าวว่า ใครก็ตามที่ทำบิดอะฮฺหรือปรองดองกับผู้ที่ทำบิดอะฮฺ คำสาปแช่งจากอัลลอฮฺ, บรรดามลาอิกะฮฺของพระองค์ และมนุษชาติทั้งปวง จะตกอยู่ที่เขา[3]

อย่างไรก็ตามเมื่อเราวกกลับมาดูสังคมมุสลิมบ้านเราในปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์มาแต่กาลนาน จนหลายๆ เรื่องทำให้มีการนำเอาความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ของศาสนิกอื่นเข้ามาปะปนกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺโดยปราศจากหลักฐานที่เชื่อถือได้  กระนั้นแล้วแนวทางใหม่ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น (บิดอะฮฺ) ได้ถูกปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษและสืบทอดต่อกันมา อุตริกรรมเหล่านั้นได้อุปโลกน์บทสวดหรือบทดุอาต่างๆ เพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานนิกาหฺ, งานวาลีมะหฮฺ, งานศพ, อากีเกาะฮฺ ฯลฯ[4] โดยหลายๆพิธีกรรมข้างต้น พี่น้องมุสลิมเรายังหลงเชื่อและเลียนแบบพิธีกรรมของชาวพุทธและพราหมณ์โดยไม่รู้ตัวและมีสิ่งที่ต่างกันแค่เพียงคำวิงวอนคนละภาษาและคนทำพิธีกรรมเรียกกันคนละชื่อ ซึ่งพระก็จะสวดด้วยภาษาสันสฤต ส่วนโต๊ะละแบก็จะอุตริบทดุอาเป็นภาษาอาหรับที่ล้วนคิดและเรียบเรียงขึ้นมาเองทั้งสิ้น

บิดอะฮฺ (อุตริกรรม) ถูกให้ความหมายว่าเป็นสิ่งที่ถูกนำเข้ามาในศาสนา โดยที่อัลลอฮฺและเราะซูลของพระองค์ไม่เคยนำเข้ามา ไม่เคยสั่งใช้ โดยผู้คนเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา มันจึงถูกกระทำไปด้วยความมุ่งหมายที่จะได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺ พร้อม ๆ กันนี้ ได้มีการวางวิธีการต่าง ๆ มีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อ้างขึ้นมา เสมือนหนึ่งเป็นการวางฮุกมฺ (กฏเกณฑ์) ทางชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม) ดังนั้นบิดอะฮฺก็คือชะรีอะฮฺที่ถูกอุปโลกน์ขึ้น โดยตรงข้ามกับชะรีอะฮฺ อิลาฮียะฮฺ (กฎหมายของพระผู้เป็นเจ้า) ดังนั้นบิดอะฮฺจึงทำให้ขอบเขตของตัวมันเองหลุดออกไปจากความแท้จริงที่แจ่มชัด (คืออิสลาม) แต่ไฉนเล่าสังคมมุสลิมบ้านเรายังเกรงกลัวกับการกล่าวหาจากคนรอบข้างมากกว่าเกรงกลัวอัลลอฮฺ วันนี้เราต้องตระหนักและไตร่ตรองให้ดีว่าทำไม่เราต้องปฏิบัติตามความเชื่อที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นซึ่งสวนทางกับหลักชารีอะฮฺ (จากกรุอานและฮาดิษ)

สุดท้ายนี้ ขอฝากข้อความซักเล็กน้อยเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในการดำเนินชีวิตสำหรับพี่น้องมุสลิมเรา “แท้จริงแล้วอัลลอฮฺได้ให้สติสัมปชัญญะกับมนุษย์เพื่อใช้เลือกเส้นทางการดำเนินชีวิตเพื่ออิงกับแนวทางของอิสลาม แต่มีใครสักกี่คนที่คิดว่าการมาอยู่บนโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวซึ่งมนุษย์เป็นดั่งตัวเดินเกมและเกมนี้เป็นเกมแห่งชีวิต ที่มีรางวัลตอบแทนเพียงสองอย่างเท่า นั่นคือนรกและสวรรค์ อย่างไรก็ตามมนุษย์นั้นจำเป็นต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดโดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลกรุอ่านและซุนนะฮฺของท่านนบีมูฮำหมัด (ซล.) เท่านั้น และเกมแห่งชีวิตนี้จะจบลงเมื่อลมหายใจครั้งสุดท้ายมาถึง ตระหนักซักนิดเถอะค่ะว่าบิดอะฮฺ (อุตริกรรม)ในศาสนาจำอย่างยิ่งที่เราจะต้องออกห่าง โปรดปฏิเสธกับการกระทำดังกล่าวเพื่อมายึดสายเชือกของอัลลอฮฺ (แนวทางจากอัลกรุอ่านและฮาดิษ) และหวังเพื่อมุ่งสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺเถิด” ….


[1] อัล-อิอฺติซาม ของ อัช-ชาติบีย์ (1/37)

[2] บันทึกโดยอัน-นาสาอีย์(1/224)

[3] บันทึกโดยบุคอรีย์ (12/41) และมุสลิม(9/140)

[4] ผู้อ่านสามารถอ่านบทความที่เขียนจำแนกอย่างละเอียดโดย อ.มุรีด ทิมะเสน ในหัวข้อ “เมื่อมุสลิมนำคำสอนพุทธมาปฏิบัติ” ได้ที่ http://www.mureed.com

_________________

โรงเตี้ยมดูสน · Think globally, Act locally ก้าวเล็กๆ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนสู่สังคมฐานความรู้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อเติมสังคมด้วยการส่งบทความมาได้ที่ dusonourhome@yahoo.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

  • เพื่อน

%d bloggers like this: