“คนหล่อ กับ อัชชะรีอะฮ์” (?)


omar_borkan_al_gala

รูปจากเว็ป http://www.globalpost.com

คนหล่อ กับ อัชชะรีอะฮ์”

หลังจากที่ทราบข่าวเกี่ยวกับ คนหล่ออยู่ประเทศซาอุฯ ไม่ได้ (ถูกเชิญกลับประเทศ) มีหลายคนเป็นห่วงเรื่องภาพพจน์ของอิสลาม และพยายาม “แก้ต่าง” ให้กับประเทศซาอุฯ (ในการใช้ชะรีอะฮ์) ว่าเหตุผลที่ต้องเชิญกลับประเทศของตัวเอง (ยูเออี) นั่นไม่ใช่เพราะความหล่อ แต่เป็นเพราะ “การกระทำอย่างอื่นที่รับไม่ได้ในศาสนา”

แต่เมื่อกลับมาถกเถียงกับคนที่เคยเรียน (ศาสนา) ในซาอุฯ ทราบมาว่า การเนรเทศด้วยเหตุผลแห่งความหล่อไม่ผิดกับหลักการชะรีอะฮ์ (?) เพราะในสมัยคอลีฟะฮ์อุมัรก็เคยทำในลักษณะนี้เช่นกัน ดังนั้นขอสรุปขั้นเบื้องต้นว่า มีอูลามะฮ์ “บางกลุ่ม”เห็นด้วยว่า ความหล่อสร้างฟิตนะฮ์ การเนรเทศคนหล่อออกจากบริเวณนั้นๆ นั้นถือว่าชอบธรรมเพราะความสามารถลดฟิตนะ
อ์ได้ และยืนยันว่านี้คือส่วนหนึ่งของชะรีอะฮ์ (?)

หาก เราคิดว่า “ความหล่อ/ความสวย” เป็นมูลเหตุสำคัญแห่งฟิตนะฮ์ และต้องระงับด้วยวิธีดังกล่าวเท่านั้นตามทัศนะข้างต้นก็ “ไม่ควรแก้ต่าง” ให้กับซาอุฯ แต่ควรสนับสนุนการใช้กฏหมายลักษณะนั้นเพราะเขากำลังทำตามหลักการที่เขาคิด ว่าถูก

แต่หากเราคิดว่าการใช้มาตราการลักษณะนั้นในยุคปัจจุบันขัดกับความถูกต้องตามสามัญสำนึก (ฟิตเราะฮ์) ความคุณค่าความดีงามอื่นๆและเป้าหมายของกฏหมายอิสลาม (มะกอศิด อัชชะรีอะฮ์)หรือการตีความตัวบทในลักษณะอื่นๆ ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ make sense…

อิบนูกอยยิมกล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า “กฎหมาย อิสลาม (อัชชะรีอะฮ์) คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิทยปัญญา (ฮิกมะฮ์) และการบรรลุถึงความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าและ นั่นคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับความยุติธรรม ความเมตตา วิทยปัญญา และความดี ดังนั้น กฎข้อบังคับใดๆ ก็แล้วแต่ที่เข้ามาเปลี่ยนความยุติธรรมด้วยกับความอธรรม ความเมตตาด้วยกับสิ่งที่ตรงข้ามกับความเมตตา ผลประโยชน์สาธารณะด้วยกับการก่อความเสียหาย หรือวิทยปัญญาด้วยกับความไม่มีเหตุผล คือข้อกฏหมายที่ไม่ได้อยู่ในกฎหมายอิสลามถึงแม้ว่าจะถูกอ้างตามการ อรรถาธิบายของผู้ใดก็ตาม”[1]

คนหล่อ กับ อัชชะรีอะฮ์ (2)”

สำหรับคนที่ติดตามประเด็นเรื่องการใช้อัชชะรีอะฮ์ หลายคนไม่แปลกใจที่ได้ยินข่าวลักษณะนี้ออกมาจากซาอุฯเพราะ (1) เป็นเรื่องธรรมดาที่ซาอุฯ มักจะมีการใช้กฏหมายชะรีอะฮ์แบบจารีตนิยม เช่น การห้ามผู้หญิงขับรถ การลงโทษด้วยการเขี่ยนตี และอื่นๆ และ (2) อีกสาเหตุหนึ่งคือสื่อตะวันตกมักจะประโคมข่าวเกี่ยวกับการใช้ชะรีอะฮ์เป็นต้นทุนอยู่แล้วปราศจากการมองถึงวัฒนธรรมเฉพาะ

ผมเป็นคนหนึ่งที่ หวังอยากจะสรุปว่า เหตุผลของการเนรเทศไอ้หนุ่มหน้าหล่อเกินประมาณนั้นมาจาก พฤติกรรม หรือ เรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ “ความหล่อเกินประมาณ” แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ตามความประสงค์เพราะยังไม่เจอ ข่าว บทความหรือการบอกกล่าวจากทางการเจ้าตัว และแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ (หากใครทราบช่วยส่งมาด้วยครับ) อีกทั้งยังมีเหตุผลสนับสนุนว่าเหตุผลข้างต้นมีความชอบธรรมในอัชชะรีอะฮ์จาก อูลามะฮ์บางกลุ่ม

โพสนี้ตั้งอยู่บนสันนิษฐานว่า ไอ้หนุ่มหน้าหล่อเกินพอดีถูกเชิญตัวออกจากซาอุฯ เนื่องด้วยเหตุผล “หล่อเกินพอดี” ไม่ใช่สาเหตุอื่นเป็นสำคัญ หากเราสันนิษฐานว่าข่าวนี้เป็นจริง (ซึ่งอาจจะผิดก็ได้) เราจะรับได้ใหมในฐานะมุสลิมและมนุษย์คนหนึ่ง? และหากติดตามข่าวลักษณะนี้ก็จะทราบว่าไม่แปลกสำหรับตำรวจความดี (ฮัย อะตุลอัมร์บินมะรูฟ วานะฮีอานิลมุงกัร) ที่จะเชิญไอ้หนุ่มหน้าหล่อกลับประเทศ แต่ตอนนี้หลายคนพร้อมใจกันยัดเยียดความผิดให้สื่อและไอ้หน้าหล่อนั้น และพยายามแก้ต่างให้กับซาอุฯ หรือเพราะซาอุฯ เป็นตัวแทนของ “คำ” ว่าอิสลาม, อัชชะรีอะฮ์ จึงทำให้เกิดความชอบธรรมและเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องอิสลาม (?)

ดังนั้นมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ
1 เราพยายาม “แก้ต่าง” ให้ซาอุฯ เพื่อปกป้องอิสลาม
2 เราโยนความผิดให้สื่อว่าบิดเบือน
3 เราพยายามหาสาเหตุอื่นยัดเยียด/ซ้ำเติมให้ผู้ถูกกระทำ
4 เรารับไม่ได้ที่ ความหล่อเกินพอดี เป็นสาเหตุของการเนรเทศ แม้จะอูลามะฮ์กลุ่มหนึ่งเห็นเป็นอย่างอื่น
5 เรารู้สึกว่า ความหล่อเกินพอดี ไม่มีเหตุผลพอสำหรับการเนรเทศ

ประเด็นกล่าวไปข้างต้น คือ มีอุลามะฮ์กลุ่มหนึ่งยอมรับว่า “ความหล่อเกินพอดีสามารถสร้างฟิตนะฮ์ได้ และการเนรเทศคนหล่อเกินพอดีเป็นเรื่องชอบธรรม” นั่นหมายความว่า การเนรเทศคนหล่อเกินพอดีเป็นส่วนหนึ่งของอัชชะรีอะฮ์ แต่ดูเหมือนทัศนะนี้จะขัดกับความรู้สึกนึกคิดของพวกเราที่แสดงความคิดเห็น กัน และนั่นทำให้เราพยายามหาเหตุผลอื่นๆ เพื่อมาแก้ต่างและให้ความชอบธรรมในการใช้กฏหมายของซาอุฯ สรุปขั้นเบื้องต้นคือ เราเห็นว่าคนหล่อมีสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินชีวิตเหมือนกับคนทั่วไป แต่ไม่เชื่อว่าซาอุฯ จะเชิญไอ้หนุ่มนั้นออกนอกประเทศเพราะความหล่อ และดูเหมือนพร้อมใจกันโยนความผิดนี้ให้ “สื่อ”

ทำให้เกิดคำถามต่อมาว่า

1 ในเมื่อซาอุฯ มีจุดยืนในการใช้ชะรีอะฮ์แบบจารีตนิยม ทำไมเราต้องปกป้องซาอุฯ เพื่ออิสลาม? ทำไมเราไม่ปกป้องอิสลามเพื่อความยุติธรรม?
2 ทำไม เราไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงว่านี้คือจุดยืนของซาอุฯ ในการใช้อัชชะรีอะฮ์ และทำไม่เราต้องคอย “แก้ต่าง” ให้กับซาอุฯ ด้วยสำหรับเหตุการณ์ลักษณะนี้
3 ทำไมเราถึงยัดเยียดความผิดให้/ซ้ำเติมผู้ถูกกระทำ? ทำไมเราต้องไปจำกัดสิทธิของคนๆ หนึ่งโดยไม่จำเป็น? ทำไมเราไม่กล้าปกป้องเขาเพราะเขาไม่ได้ทำผิด (crime)? หรือหากเขาเคยถ่ายนู้ดอย่างที่ว่า มันก็เป็นความรับผิดชอบที่เขาต้องรับ (บาป หรือ sin ซึ่งแตกต่างจาก crime) แต่ไม่ใช่จากซาอุฯ ? แล้วทำไมต้องเป็นสามคนนี้ด้วย?
4 หากอุลามะฮ์ (ผู้รู้) “บางกลุ่ม” บอกว่าสาเหตุของ “ความหล่อเกินพอดี” เป็นสาเหตุที่ชอบธรรมในอัชชะรีอะฮ์ เราจะรับได้ใหม? ทำไมถึงได้หรือไม่ได้?
5 หากไม่ได้ ทำไมเราถึงรับไม่ได้ ในเมื่ออูลามะฮ์ “บางกลุ่ม” บอกว่า มันมีพื้นที่ในอัชชะรีอะฮ์ และคอลีฟะฮ์อุมัรก็เคยทำให้เห็นแล้ว? เราจะอธิบายอย่างไร?

ผู้รู้ด้านมะกอศิด อัชชะรีอะฮ์ท่านหนึ่งได้จัดหมวดหมู่ความคิดอิสลามในหนังสือ Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law อย่างน่าสนใจว่า หนึ่งในกลุ่มอูลามะฮ์ในยุคสมัยใหม่คือ apologetic modernism ที่พยายามแก้ต่างการใช้กฏหมายอิสลามโดยโยนความผิดให้ปัจจัยอย่างอื่นโดยไม่กล้าเผชิญความเป็นจริงรูปแบบใหม่[2]

กรณี นี้สามารถเป็นปรอทวัดความรู้สึกถูกกระทำของมุสลิมได้ไม่น้อย แต่อีกด้านหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึง อาการวิตกกังวล ระสำระส่ายทางความคิดซึ่งบ่งชื้ว่ามันมีช่องว่างระหว่างยุคสมัยระหว่างความเข้าใจ ระหว่างความลงตัวในการใช้ชะรีอะฮ์ในยุคสมัยใหม่

หรือเราเห็นเป็นอย่างอื่นกัน…

เครดิต:https://www.facebook.com/anwa.koma

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภาษาไทย

 1. มติชนออนไลน์, ‘อึ้ง ซาอุเนรเทศ“สามหนุ่มอาหรับ อ้าง”หล่อ-มีเสน่ห์“หวั่นทำผู้หญิง”คลั่ง-ตกหลุมรัก”(ชมภาพ)’, Matichon Online [accessed 1 May 2013]
 2. คนเนชั่น, ‘“ซาอุ”เนรเทศชายหล่อเกินไป’, http://www.nationchannel.com <http://www.nationchannel.com/main/programs/khaokhon-nation/20130427/378371031/&gt; [accessed 1 May 2013]
 3. ไทยรัฐออนไลน์, ‘อะไรนะ?! ซาอุฯเนรเทศหนุ่มดูไบ โทษฐาน “หล่อเกินไป” หวั่นสาวกรี๊ดแตก’, Thairath, 2556 [accessed 1 May 2013]
 4. แนวหน้า, ‘ต่างประเทศ – ดาราซาอุฯถูกเนรเทศ ข้อหา“หล่อเกินไป”’, 2556 <http://www.naewna.com/inter/49733&gt; [accessed 1 May 2013]
 5.  ‘ดาราซาอุฯถูกเนรเทศข้อหา หล่อเกินไป – Pantip’, Pantip, 2556 [accessed 1 May 2013]
 6. เรื่องเล่าเช้านี้, ‘ซาอุฯเนรเทศ3หนุ่มอาหรับ-เพราะ’หล่อ-มีเสน่ห์’เกินไป’, เรื่องเล่าเช้านี้.com, 2556 <http://morning-news.bectero.com/เรื่องเล่าเช้านี้-ข่าวประชาสัมพันธ์-5710.html&gt; [accessed 1 May 2013]
 7. nuntarat, ‘อย่างหล่อ! โฉมหน้าหนุ่มอาหรับ ผู้ถูกขับออกจากซาอุ ฐานทำสาวคลั่ง’, MThai News [accessed 1 May 2013]
 8. สายลมที่ผ่านมา, ‘โอละพ่อ !! ข่าวซาอุฯ เนรเทศ Omar Borkan AlGala หล่อสาวคลั่ง ที่แท้ผิดศาสนารุนแรง’ [accessed 1 May 2013]

ภาษาอังกฤษ

 1. Mark Molloy, ‘Revealed: Man Deported for Being “Too Handsome”’, Metro <http://metro.co.uk/2013/04/25/omar-borkan-al-gala-meet-the-man-told-to-leave-saudi-arabia-for-being-too-handsome-3666281/&gt; [accessed 1 May 2013]
 2. Carol Kuruvilla, ‘Was This Hottie Deported from Saudi Arabia for Being “too Handsome”?’, NY Daily News [accessed 1 May 2013]
 3. news.com.au, ‘Is Omar Borkan Al Gala the Man Too Sexy for Saudi Arabia?’, NewsComAu [accessed 1 May 2013]
 4. ‘Borkan AlGala -عُمر (Borkan_alGala) on Twitter’ <https://twitter.com/Borkan_alGala&gt; [accessed 1 May 2013]
 5. Grenoble, Ryan, ‘Omar Borkan Al Gala, Emirati Man, Deported From Saudi Arabia For Being Too Handsome? (PHOTO)’, Huffington Post, 2013 [accessed 1 May 2013]
 6. ‘Omar Borkan Al Gala | Tumblr’ <http://www.tumblr.com/tagged/omar%20borkan%20al%20gala&gt; [accessed 1 May 2013]
 7. ‘Omar Borkan Al Gala: Is This One of the Three Men Who Are “Too Sexy” for Saudi Arabia?’, The Independent <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/omar-borkan-al-gala-is-this-one-of-the-three-men-who-are-too-sexy-for-saudi-arabia-8590104.html&gt; [accessed 1 May 2013]
 8. Sara C Nelson, ‘PICTURED: Is This The Ridiculously Good-Looking Man Kicked Out Of Saudi Arabia For Being “Too Handsome”?’, The Huffington Post <http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/04/25/omar-borkan-al-gala-dubai-saudi-arabia-too-handsome-pictures_n_3152761.html&gt; [accessed 1 May 2013]
 9. ‘Omar Borkan Al Gala’, Facebook <http://www.facebook.com/OmarBorkanAlGala&gt; [accessed 1 May 2013]
 10. Jill Reilly, ‘I’m Too Sexy for Saudi Arabia: Actor Omar Ordered Out of Country Because His Good Looks Would Drive Women to Distraction’, Mail Online <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2315154/Omar-Borkan-Al-Gala-ordered-Saudi-Arabia-good-looks-drive-women-distraction.html&gt; [accessed 1 May 2013]

ภาษาอาหรับ

سالم شرقي, ‘هذا هو الإماراتي الذي أشعل “فتنة النساء” في الجنادرية’ ئ<http://www.elaph.com/Web/news/2013/4/808048.html?entry=UAE&gt; [accessed 1 May 2013]

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ‘الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر’<https://www.pv.gov.sa/Pages/default.aspx&gt; [accessed 1 May 2013]

‘هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر’, Facebook <https://www.facebook.com/pages/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1/177107028996316&gt; [accessed 1 May 2013]

‘اخبار الآن | الاماراتي عمر بركان الغلا يستبعد من السعودية بسبب جماله’ <http://akhbar.alaan.tv/news/post/12159/omar-borkan-al-gala&gt; [accessed 1 May 2013]

‘غير مرحب بك لانك وسيم!’ <http://www.alquds.com/news/article/view/id/433187&gt; [accessed 1 May 2013]

‘السعودية تنفي منع 3 شباب اماراتيين بسبب وسامتهم من الجنادرية خوفا على النساء من الفتنة’-<http://www.alquds.co.uk/?p=39096&gt; [accessed 1 May 2013]


[1] Shamsuddin Ibn al-Qayyim, Ilam Al-Muwaqieen, ed. Taha Abdul Rauf Saad (Beirut: Dar Al-Jeel, 1973) vol.1, p. 333.; ญาซิร เอาดาฮ์, หลักเจตนารมณ์แห่งกฏหมายอิสลาม: คู่มือเบื้องต้นศึกษา’, trans by นัศรุลลอฮ์ หมัดตะพงศ์และอันวาร์ กอมะ (2013, มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา).

[2] Auda, Jasser, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (IIIT, 2007)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 • เพื่อน

%d bloggers like this: