สรุปการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ วิชาอรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอาน


สรุปการเรียนการสอนประจำสัปดาห์

วิชา อรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอาน (ตัฟซีร)

เวลาหลังละหมาดมักริบถึงอีชา วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ มัสยิดบ้านดูสน อ.ควนโดน จ.สตูล

โดย อาจารย์ อับดุลอาซีด เกปัน

อรรถาธิบาย บทบากอรอฮ์ (2) โองการที่ 152-154

https://i2.wp.com/qurancenter.net/quranimage/2_152.pnghttps://i1.wp.com/qurancenter.net/quranimage/2_153.pnghttps://i0.wp.com/c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_154.png

โองการที่ 152 ความว่า ดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิด ข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้า และจงขอบคุณข้าเถิด และจงอย่าเนรคุณต่อข้าเลย

คำอรรถาธิบาย

ดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิด ประโยคนี้เป็นประโยคคำสั่งให้กระทำ มนุษย์ทุกคนล้วนถูกสร้างมาจากความกรุณาเมตตาของพระเจ้า การรำลึกถึงพระผู้สร้างจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ การรำลึกถึงถึงพระเจ้านั้นควรกระทำในทุกสถานที่และกาลเวลา อาจารย์ได้กล่าวว่า เรามักจะเข้าใจผิดกันว่าเวลาเราไปร้านน้ำชา ในตลาดนัด หรือสถานที่ทางสังคม เราไม่ควรกล่าวถึงพระเจ้า เพราะไม่เหมาะไม่ควร นั่นเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน แทนที่เราจะพูดคุยกันเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าที่สาธารณะ เรากลับพูดเรื่องไร้สาระเป็นส่วนใหญ่ การพูดถึงพระเจ้าในที่สาธารณะเป็นการทำให้เราอยู่ในการตระหนักถึงพระองค์อยู่เสมอ และนั่นจะเตือนสติเราในการทำความดีและยับยั้งความชั่ว

ข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้า ประโยคนี้เป็นประโยคลักษณะคำสั่งต้องกระทำเพื่อตอบสนองประโยคก่อนหน้านี้ ในประโยคนี้แสดงให้เห็นว่า หากเรากตัญญูกตเวทีต่อพระเจ้า รำลึกถึงพระองค์ทุกสถานที่และเวลา พระเจ้าก็จะตอบแทนเราด้วยความดี ดั่งมีหลักฐานกล่าวไว้ว่า ทูตสวรรค์ (มาลาอีกะฮ์) จะทำการสรรเสริญและขออภัยต่อพระเจ้าให้กับผู้ที่ทำการรำลึกถึงพระเจ้า และการขออภัยจากทูตสวรรค์นั่นมีความพิเศษอยู่ในตัวของมันเอง

และจงขอบคุณข้าเถิด เป็นประโยคคำสั่งให้กระทำ คือนอกจากทำการรำลึกถึงพระเจ้าแล้วให้ทำการขอบคุณพระองค์ด้วย การขอบคุณพระเจ้าทำได้หลายวิธี เช่น ด้วยคำพูดและการกระทำ การขอบคุณด้วยคำพูด เช่นการกล่าวสรรเสริญพระองค์ด้วยคำว่า อัลฮัมดูลิลลาฮ์ แปลว่า มวลการสรรเสริญเป็นของพระเจ้า และคำกล่าวอื่นๆ เช่นกัน ส่วนการขอบคุณด้วยการกระทำ คือการกระทำที่พระเจ้าทรงใช้ เช่น ดู ฟัง พูดในสิ่งที่ดี ที่จะสร้างความดีให้กับตัวเองและสังคม

และจงอย่าเนรคุณต่อข้าเลย เป็นประโยคคำสั่งให้กระทำเช่นกัน คือห้ามกระทำการเนรคุณต่อพระเจ้า พระผู้สร้าง การเนรคุณต่อพระเจ้าคือการกระทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่อนุญาต ไม่พอใจ ไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากพระเจ้าองค์เดียว การดื่มเหล้า เมายา การเสพสิ่งเสพติด การร่วมประเวณีนอกสมรส และอื่นๆ

โองการที่ 153 ความว่า บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงขอการช่วยเหลือด้วยความอดทน และการละหมาดเถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย

บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย เป็นคำเรียกที่ให้เกียรติกับมนุษย์ เพื่อให้ตั้งใจฟังในสิ่งที่พระองค์กำลังจะกล่าวในลำดับต่อไป

จงขอการช่วยเหลือด้วยความอดทน และการละหมาดเถิด เป็นประโยคคำสั่งให้กระทำ มนุษย์ทุกคนล้วนมีความต้องการ ปรารถนา และพบเจอกับความยากลำบากในการใช้ชีวิต พระองค์จึงมีคำสั่งให้เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ “ในทุกๆ เรื่อง” การขอความช่วยเหลือแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ผู้นั้นมีความอ่อนน้อมถ่มตน ไม่ยโสโอหังในอำนาจ เกียรติและทรัพย์สินของตัวเอง ไม่หยิ่งหยิ่งในความเป็นคน การขอความช่วยเหลือจากพระองค์ต้องขอด้วยความอดทน การอดทนนั้นเป็นสื่อในการได้มาซึ่งสิ่งที่เราขอ เราต้องอดทนจากการทำความชั่วต่างๆ (มะเซียด) ทุกครั้งที่เราขอ เราควรมีความอดทนในสิ่งนั้น อาจารย์ได้ยกตัวอย่างว่า คนเราเมื่อมีความลำบาก เช่นเป็นหนี้ เมื่อต้องการใช้หนี้ จึงใช้วิธีการที่ผิดโดยการปล้น เพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้ ลักษณะนี้การตัวอย่างของการไม่มีความอดทน ไม่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่ วิธีการต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้อง (ฮาลาล) ในการได้รับความช่วยเหลือ เราต้องมีความเชื่อว่า พระเจ้าจะให้ความช่วยเหลือเราแน่นอน มีหลักฐานกล่าวไว้ว่า พระองค์จากตอบรับการขอของบ่าวของพระองค์ด้วย การตอบรับในสิ่งที่ขอ การให้ในสิ่งที่ดีกว่า หรือการอภัยโทษให้เขา นอกจากการอดทนแล้ว การละหมาดก็เป็นสื่อในการได้มาซึ่งสิ่งที่ขอเช่นกัน การละหมาดถือเป็นสื่อในการเข้าถึงพระองค์ และเป็นพิธีกรรมทางศาสนาทีสำคัญในอิสลาม การละหมาดทำให้จิตใจสงบ ทำให้ผู้ละหมาดห่างไกลจากความชั่ว อาจารย์ได้เปรียบการละหมาดว่า เป็นการแสดงความนอบน้อมถ่อมตน โดยพรรณนาว่า หัวของมนุษย์นั้นเป็นส่วนที่สูงที่สุดของร่างกาย การที่เรานำส่วนที่สูงที่สุดก้มและกราบมาสู่ส่วนที่ต่ำที่สุด เป็นการแสดงความนอบน้อมอย่างหาที่สุดมิได้ การก้มกราบนี้จึงเป็นที่อนุญาตให้กระทำต่อพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ไม่สามารถทำได้กับมนุษย์คนใดเพราะเป็นการให้สถานะที่เท่าเทียมกับพระเจ้า ดังนั้น การก้มกราบจึงเป็นการแสดงออกถึงความนอบน้อมของผู้ถูกสร้างต่อผู้สร้างนั่นเอง ไม่เป็นการอนุญาติให้การกระทำลักษณะนี้ต่อผู้ปกครองคนใดทั้งสิ้น

แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย ประโยคนี้เป็นการสำทับว่าพระเจ้าทรงให้การช่วยเหลือต่อผู้ที่ทำการขอความช่วยเหลือและมีความอดทนแน่นอน การช่วยเหลือของพระองค์มีหลายรูปแบบ เช่น การให้อยู่ในการที่ถูกต้อง การลบบาปหรืออภัยในสิ่งที่ผิด หรือการประทานสิ่งที่ดีกว่าอย่างอื่นให้ ดังนั้นผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าจงมีความอดทนเมื่อได้ขอความช่วยเหลือจากพระองค์

โองการที่ 154 ความว่า และพวกเจ้าอย่ากล่าวแก่ผู้ที่ถูกฆ่าในทางของอัลลอฮ์ว่า พวกเขาตาย มิได้เป็นเช่นนั้น พวกเขายังมีชีวิตอยู่ แต่ทว่าพวกเจ้าไม่รู้สึก

และพวกเจ้าอย่ากล่าวแก่ผู้ที่ถูกฆ่าในหนทางของอัลลอฮ์ว่า พวกเขาตาย คนเราเมื่อตายแล้วทุกอย่างก็จบสิ้น ไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว แต่ประโยคนี้มีนัยยะว่า ผู้ที่ถูกฆ่าในหนทางของพระเจ้าแตกต่างจากกลุ่มที่เสียชีวิตด้วยกรณีอื่นๆ ทั่วไป พวกเขาหาได้ตายไม่ ในทัศนะของพระเจ้า ดังนั้นการตายในหนทางของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในวาระสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ ผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ควรปรารถนาที่จะเสียชีวิตในหนทางของพระองค์

มิได้เป็นเช่นนั้น พวกเขายังมีชีวิตอยู่ แต่ทว่าพวกเจ้าไม่รู้สึก ประโยคนี้ได้แย้งว่า ผู้ที่เสียชีวิตในหนทางของพระเจ้าไม่เหมือนผู้ที่เสียชีวิตทั่วไป พวกเขาหาได้เสียชีวิตไม่ พวกเขายังไม่ชีวิตอยู่ในหลุมฝังศพ หรือกุโบร์ แต่การมีชีวิตอยู่ในกุโบร์ มนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สามารถรู้สึกได้ ชีวิตอันสถาพรของคนกลุ่มนี้มีอยู่ในหลุมฝังศพ ดังนั้น เราต้องต่อสู้เพื่อสัจธรรมอิสลาม และต้องทำให้ศาสนาของพระเจ้าสูงส่งด้วยการญีฮาด หรือการเสียสละในหนทางของพระเจ้า เพราะนั้นคือการจากโลกนี้ไปด้วยความสุขนิรันดร์ในโลกหน้า

สุดท้าย การอรรถาธิบายสามโองการข้างต้น ในบทที่สองของคัมภีร์อัลกุรอานได้ให้ข้อคิดแก่เราดังนี้

1. ความจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่ต้องรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า และถือว่าเป็นหน้าที่ (วายิบ) สำหรับผู้ศรัทธา (หน้าที่ของผู้ศรัทธา)

2. ความอดทนและการละหมาดจะนำเราไปสู่การได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า (ความประเสริฐของความอดทนและการละหมาด)

3. การเสียชีวิตในหนทางของพระเจ้าถือเป็นความสำเร็จของการเป็นผู้ศรัทธาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า (ความประเสริฐของการเสียชีวิตในหนทางของพระเจ้า (ญีฮาด))

والله اعلم

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

  • เพื่อน

%d bloggers like this: