“หลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม” หนังสือที่มุสลิมรุ่นใหม่ควรอ่าน


maqasid cover new

หนังสือที่มุสลิมรุ่นใหม่ควรอ่าน

“การศึกษามะกอศิด คือการทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ สารัตถะ และเป้าหมายของความเป็นมนุษย์ และการตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ชีวิต สติปัญญา สายเลือด ทรัพย์สินและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การรักษาไว้ซึ่งประการเหล่านี้สามารถการันตีสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นคน และความเป็นพลเมืองในยุคร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี ทฤษฎีนี้ถือเป็นประตูบานหนึ่งในการเข้าใจปัญหาเดิมๆ ในมุมมองใหม่ๆ จากโลกทัศน์อิสลาม เปิดพื้นที่ทางความคิดให้มุสลิมและต่างศาสนิกชนได้เข้าใจการผันแปรของโลกและ เผชิญหน้ากับความเป็นจริงรูปแบบใหม่ได้อย่างมั่นใจ” ผศ.ดร.อิสมาแอลลุตฟี จะปะกิยา

“หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์และมีจุดเด่นในหลาย ด้าน โดยเฉพาะด้านเนื้อหา และถือเป็นงานแปลชิ้นแรกๆ เกี่ยวกับ “มะกอศิด อัชชะรีอะฮฺ” หรือหลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม ที่ถูกถ่ายทอดเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างสูงใน แวดวงวิชาการและแวดวงการทำงานเพื่ออิสลามในปัจจุบัน” ผศ.ดร. อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข

………………………

คำสำคัญ

ในปัจจุบันการประยุกต์ใช้กฎหมายอิสลาม (หรือใช้กันอย่างผิดๆ) ส่วนมากเป็นไปในลักษณะแบบแยกส่วนโดยขาดการบูรณาการอย่างครอบคลุม, แบบตีความตามตัวอักษร โดยขาดสำนึกด้านจริยธรรม, มองแบบด้านเดียว โดยขาดการพิเคราะห์เชิงหลายมิติ, มองเรื่องราวต่างๆ ด้วยแว่นสีขาวหรือไม่ก็สีดำเพียงเท่านั้นโดยขาดการวิจารณญาณอย่างรอบด้าน, แบบรื้อทำลายมากกว่าประกอบซ่อมแซม, อาศัยการยึดติดกับความหมายของถ้อยคำตามตัวบท มากกว่าคำนึงถึงเจตนารมณ์ที่แฝงเร้นอยู่เบื้องหลังหุก่ม (กฎระเบียบ) ของศาสนา นอกจากนั้นเรายังเห็นถึงการกล่าวอ้างอย่างเกินเลยในลักษณะ “การฟันธง” (อย่างไร้สติหรือภาวะบกพร่องทางปัญญา) และมีทั้งประเภทกลุ่มบุคคลที่ยึดมั่นศรัทธาในความเป็นผู้บริสุทธิ์ (มะอ์ศูม) ไร้ข้อผิดพลาดใดๆ ของบรรดาอุละมาอ์มุจญ์ตะฮิดีน หรือผู้รายงานหะดีษทั้งหลาย (หรือทำตัวบทหลักฐานเป็นเฉกเช่นประวัติศาสตร์)

ทั้งหมดที่กล่าวมามีแต่จะยิ่งเพิ่มความอ่อนแอ ทางจิตวิญญาณ เพิ่มความรู้สึกอันเป็น “อคติ” ต่อผู้เห็นต่างอย่างมิอาจอภัยกันได้ และมีแต่จะเพิ่มอุดมการณ์การใช้ความรุนแรง เสรีภาพอันเบียดเบียน และระบอบที่เป็นเผด็จการขึ้นในสังคม

เหตุนี้เอง “มะกอศิดอัช-ชะรีอะฮ์” จึงเป็นวิธีคิดที่มีมาเพื่อยกระดับการถกเถียงในประเด็นปัญหาทางศาสนาสู่ ระดับที่สูงส่งยิ่งขึ้นในด้านปรัชญา แก้ปัญหาข้อแตกต่างทางประวัติศาสตร์อันเป็นสาเหตุความขัดแย้งมายาวนานในระ หว่างมัซฮับ และเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการประนีประนอมและการอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์อันเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับประเทศทั้งหลายในทั่วทุกมุมโลก ณ ห้วงเวลานี้

หนังสือ “หลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม” หรือ มะกอศิด อัชชะรีอะฮ์ เขียนโดย ศ.ดร.ญาซิร เอาดาฮ์ ราคา 125 บาท (มีจำนวนจำกัด) หาซื้อได้ที่ร้านอาลีพานิชย์ 1579 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0873948131 หรือ 074-220657

ที่กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสืออิสลาม มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง กรุงเทพ [http://www.thaiislamicbook.com/product/book-347]

ที่ปัตตานี :  ติดต่ออาจารย์นัศรุลลอฮ์ ตอยยิบ [https://www.facebook.com/profile.php?id=100004034833203] ที่คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

ที่สตูล: ร้านบุ้คสตูล อำเภอเมือง โทร 074721127 และร้านหนังสือฮูดา (สี่แยกฉลุง)

หรือตามร้านจำหน่ายหนังสืออิสลามทั่วไป

maqasid book back

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

  • เพื่อน

%d bloggers like this: